تغییر تفاوت ماست!

22221000
پاسخگویی24 ساعته

کاشت مو به روش bht

کاشت مو به روش BHT بسیار حساس و احتیاج به دقت فراوان داردودر مواقع لزوم از این روش استفاده میشود. این روش را در فارسی به روش برداشت مو از بدن تعریف می کنند.. در این روشها چنانچه فرد بانک موی مناسبی نداشته باشد ویا دارای موهای نازک و ضعیف در قسمت بانک مو باشد از موی بقییه قسمتهای بدن استفاده می شود ولی در این روش باید ذدر نظر داشت مو بدن و سر با یکدیگر همخوانی داشته باشد.در این روش احتیاحی به بریدگی بخیه نمی باشد در کاشت مو به روش BHT  از قسمتهای  ریش –شانه-سینه-بازوها-ران و ساق پا به عنوان بانک مو استفاده میشود. از این روش بیشتر در مواقعی که قسمتی از سر دچار اسیب دیدگی شدید شده و شکل ظا هری ان تغییر کرده استفاده می کنند.

نحوه کاشت مو به روش BHT

کاشت مو به روش  BHT که مخففش همان Body Hair Transplantation میباشد در این شیوه کاشت مو فقط نوع برداشت موها متفاوت میباشد و دیگر مراحل كاشت هیچ فرقی با دیگر روش های کاشت مو ندارد. کاشت مو به روش BHT به حالتی گفته می شود که برداشت مو به جای سر، از بدن شخص صورت گیرد. افرادی که دارای بانک موی کم تراکم و ضعیفی هستند اغلب خواستار این نوع کاشت می باشند.

02.03.21-Final-icons

کاشت مو های ریش صورت شخص روی سر

در این نوع از کاشت مو قادر هستیم به غیر از پشت سر فرد بیمار، از سایر نقاط دیگر بدن هم گرافت‌های مورد نیاز را به روش FUE استخراج میکنیم و میتوانیم از آنها برای طاسی شخص بیمار استفاده کنیم.با ترکیب کاشت موهای پشت سر و موهای بدن، ما قادر هستیم بیش از ۴۰۰۰ گرافت مو را طی چند روز متوالی پیوند دهیم.

کاشت موهای بدن شخص در ریش و سبیل

ما میتوانیم در این شیوه برای بازیابی موهای صورت که دارای ریزش بیش از حد هستند،از موهای بدن مثل موهای روی سینه فرد استفاده کنیم. همچنین در حالتی ‌که بر اثر هر اتفاقی در منطقه رویش موهای ریش جای زخم باقی بماند، می‌توان به کاشت مو به روش BHT جای زخم ها را پوشاند.

کاشت موهای سر در ریش و سبیل

در این روش برای کاشت و ترمیم موی ریش و سبیل فرد میتوان از موهای پشت سر گرافت مو بگیریم. با این شیوه می‌توانید ریزش موهای ریش و سبیل را درمان کنید و همچنین جای زخمی که روی صورت به جا مانده است یا حتی جای بخیه را پوشاند.

کاشت موهای سینه روی سر

معمولا مو های سینه برای گرافت گرفتن و کاشت بر روی سر مناسب نیستند به این دلیل مو های سینه ضعیف هستند و تحمل کاشت را ندارند و به همین دلیل متخصصان ما برای انتخاب شخص مورد نظر بسیار حساس هستند.