کلینیک زیبایی

کلینیک زیبایی

کلینیک زیبایی

کلینیک های زیبایی تفاوت ماهیتی بسیاری با مراکز درمانی دارند ، این تفاوت ها در مراجعین ، نحوه ی پذیرش ، نوع خدمت رسانی کارکنان و میزان تجهیزات و امکانات می باشد .کلینیک زیبایی

در مراکز درمانی ، مراجعه کننده به مرکز یک بیمار است در حالی که در کلینیک زیبایی ، فرد یک بیمار محسوب نمی شود .

در کلینیک زیبایی روش درمانی از طریق  مشورت پزشک با بیمار انتخاب می شود ، در برخی موارد خود فرد به انتخاب روش درمانی می پردازد .

شرایط روحی بیمار در درمان انتخابی در کلینیک های زیبایی موثر خواهد بود درحالی که در کلینیک های درمانی ، شرایط روحی بیمار شرط  انتخاب درمان نیست .

در کلینیک زیبایی پزشک می تواند انتخاب نماید که کدام یک از مراجعین برای انجام خدمات زیبایی مورد نظر مناسب هستند و کدام نیستند اما در مراکز درمانی خدمات ارائه شده برای تمامی مراجعه کنندگان خواهد بود  .

لذا در کلینیک های زیبایی به دلیل عدم تحقق انتظارات همه ی مراجعه کنندگان و جلوگیری از ایجاد مشکلات فراوان برای کلینیک ، نمی توان خدمات مراکز زیبایی را برای همه ی مراجعه کنندگان ارائه نمود . 

در کلینیک زیبایی پس از پذیرش بیمار، وی توسط پزشک متخصص مورد معاینه قرار گرفته و برنامه درمانی برای او به طور کامل تشریح می گردد .

جلسه ی مشاوره اولیه بین بیمار و پزشک در ایجاد شناخت دو طرفه بین طرفین لازم بوده و پزشک موظف است که پروسه ی درمان و مراقبت های قبل و بعد از را به طور کامل برای بیمار تشریح نماید .

از آنجا که آگاهی فرد از امکانات و تجهیزات مورد استفاده ی کلینیک زیبایی و تاثیرات آن بیشتر باشد ، درمان حاصله نتیجه ی مطلوب تری برای بیمار خواهد داشت ، از این رو لازم است که در سالن های انتظار کلینیک از بروشورها و پخش فیلم های آموزشی استفاده گردد .

 تعیین هزینه های درمانی در کلینیک های زیبایی باید با توجه به مهارت پزشکان متخصص ، تجهیزات و امکانات کلینیک صورت پذیرد و از دریافت هزینه های گزاف و غیرمعقول باید خودداری گردد .

یک کلینیک زیبایی معتبر و دارای سابقه ی لازم ، از مجوز های رسمی و معتبر مورد تایید سازمان بهداشت و درمان در زمینه انجام عمل های زیبایی و تبلیغات کلینیک  برخوردار خواهد بود .

استفاده از پزشکان متخصص جهت انجام عمل های زیبایی تخصصی از وظایف مسئولین کلینیک زیبایی خواهد بود و نباید به هیچ وجه از پزشکان کم تجربه و عمومی جهت خدمت رسانی به بیماران استفاده گردد .

منبع: کلینیک تخصصی ایران نوین

پشتیبانی آنلاین