مراقبت های پوستی، اسکنیکر و ماسک

مراقبت های پوستی، اسکنیکر و ماسک

تغییر در لب شما جوری که با چهره شما متناسب باشد یک ساختارطبیعی به چهره شما می دهد. تزریق ژل  و بوتاکس برای بزرگ و حجیم کردن لب یکی از روش های امن و ارزان می باشد که به مراتب از جراحی های زیبایی باصرفه ترمی باشد. متخصص زیبایی، به شما بهترین مواد را برای رسیدن به یک ظاهر متناسب و دلخواه پیشنهاد می کند. و این بستگی به موارد زیر دارد:

-نوع پوست
- لب خودرابه چه حالی مایلید تغییردهید
- تاچه مدتی مایلید که این مواد بر روی لب شما باقی بماند.

روش و نحوه انجام

ممکن است همه شما دوست داشته باشید لب های حجیمی به صورت طبیعی داشته باشید. حالا شما می توانید با تزریق ژل و بوتاکس در لب به آرزوی خود برسید. بوسیله یک سوزن کوچک ژل های غیر حیوانی در لب شما تزریق می شود. تزریق ژل نرم درلب یکی از ساده ترین روش هایی می باشد که برای بزرگ کردن لب استفاده می شود. بوتاکس ، یکی از بهترین روش ها برای ازبین بردن خطوط و چروک ها ی اطراف دهان می باشد و باعث پر و حجیم شدن لب ها می شود. تزریق ژل و بوتاکس لب باعث حجیم کردن لب و تغییرحالت لب ها می شود. پزشک، سعی می کند که با تزریق ژل لب های بیمار حالت طبیعی و ظریف داشته باشد درحالیکه حجیم تر شده و ساختارش تغییرکرده است. تزریق ژل و بوتاکس برای خانم ها و آقایان که برا اثر افزایش سن لب هایشان حجم خود را ازدست داده اند و صاف شده اند مفید می باشد.

پشتیبانی آنلاین