جوانسازی پوست، انواع تزریقات و دستگاهی

جوانسازی پوست، انواع تزریقات و دستگاهی

در تزریق ژل ، ژل یکی ازموادی می باشد که می تواند هرگونه چین و چروک درصورت را ازبین ببرد و باعث جوانسازی پوست شود. این ماده برای از بین بردن خطوط عمیقی که بر روی پوست ایجاد شده بسیار موثر می باشد. تزریق ژل برای حجیم کردن لب هم بسیار مفید می باشد. این ماده می تواند جهت شل شدن پوست هم استفاده شود و برای جوانسازی پوست و ازبین بردن خطوط زیرچشم ،پیشانی و بین ابروها هم کاربرد بسیاری دارد. نوع ژل و تکنیک هایی که برای تزریق ژل استفاده می شود در دست یابی به نتیجه دلخواه بسیار اهمیت دارد. براساس نوع نیاز باید از ژل های استاندارد استفاده شود. بعد از تزریق ژل و عمل جوانسازی پوست براساس تجربیات بدست آمده بیمار هیچ گونه دردی احساس نخواهد کرد و چهره او بعد از تزریق ژل به چهره ای بدون هیچ چین و چروک و خطوط تبدیل خواهد شد و لب های او بعد از تزریق ژل حجیم می شود.

بد            خوب
 
پشتیبانی آنلاین