اشتباهات رایج کاشت مو و پیوند مو

اشتباهات رایج کاشت مو و پیوند مو

اشتباهات رایج کاشت مو و پیوند مو

همواره دیدگاه و انتظارات فرد از انجام یک عمل زیبایی در رضایت از نتیجه عمل بسیار تاثیرگذار و مهم می باشد ، زیرا در صورت حصول نتیجه مطلوب نیز اگر فرد انتظارات دیگری داشته باشد ، نتیجه ی حاصل برای او خوشایند نبوده و به دنبال نارضایتی و احساس نامطلوب دچار تضعیف روحیه و عواقب ناشی از آن می گردد .

تصورات نادرست که براساس شایعات بوده و اساس علمی ندارد و برا اثر ناآگاهی افراد ایجاد می شود ، از دلایل اصلی ایجاد اینگونه انتظارات دور از واقعیت است .

در این مقاله به بررسی اشتباهات رایج کاشت مو و پیوند مو پرداخته می شود :

● در فرد دارای موهای اندکی کم پشت می توان با کاشت موی طبیعی آن را برطرف نمود :

جهت کاشت هر گرافت مو به یک فضای بسیار کوچک جهت ایجاد سوراخ پیوند نیاز هست ، اگرچه این فضا بسیار کوچک است اما باید فضای لازم برای آن وجود داشته باشد ، به همین دلیل نمی توان در هر فرد دارای کم پشتی مو ، پرپشتی مو ایجاد نمود ، لذا تا کاهش 50 درصدی موها باید صبر کرد تا ریشه موهای مجاور در اثر کاهش فضای مناسب آسیب نبینند ، در صورت آسیب ندیدن موها مجاور ، به احتمال بالا ریشه ی موهای کاشته شده باعث ایجاد کیست مویی و جوش های چرکی خواهند نمود که در نتیجه ، نتایج حاصله از کاشت مو را نامطلوب می سازند .

●  در افراد طاس جهت ایجاد تراکم مناسب در نواحی مختلف می توان هر چند جلسه لازم  است ، مو کاشته شود :

 در روش های مختلف کاشت مو ،انتقال موها از بانک موی پشت سر فرد استفاده می شود ، با این کار از تعداد موهای موجود در این ناحیه کاسته می شود به طوری که با خارج نمودن هر گرافت مو از این ناحیه ، دیگر شاهد رشد مجدد موی خارج شده نخواهیم بود ، زیرا مو به همراه ریشه ی آن خارج می شود ، در صورتی که فرد پس از کاشت اولیه ، درخواست بالا بردن تراکم در ناحیه ی کاشت را داشته باشد ؛ باید بداند که از آنجا که ریزش مردانه دارای روندی رو به جلو و توقف ناپذیر است ، در آینده به کاشت مجدد مو در ناحیه ی حاضر نیز ممکن است که نیاز داشته باشد ، لذا باید با رعایت این نکته به کاشت مو در نواحی حاضر بپردازد و از ایجاد تراکم بالا و خالی نمودن بانک موی پست سر خود اجتناب نماید .

منبع: کلینیک تخصصی کاشت مو ایران نوین

تگها : درمان ریزش مو

 

پشتیبانی آنلاین